Цена: 220.00 лв.

KME NEVO 4 CYL

КМЕ  NEVO системата е с лесен за работа софтуер/интерфейс  и с доста големи възможности за решаване на различни затруднения при програмирането,без да се налага смяна на контролера с по висок клас. Снабдена е с нови  механизми за управление на дозата газ. NEVO e оборудван  с нов двуядрен  микроконтролер използван в автомобилната индустрия. Компютрите са малки и компактни .Имат адаптивна система с корекция в целия диапазон на оборотите.Напредналата диагностична система дава възможност за лесно и бързо отстраняване на проблеми.Системата има възможността за добавяне на бензин по време на работа на газ.

  • Системата е снабдена с специализиран тест на газови инжектори
  • Напълно автоматизирана система за конфигурация и автокалибрация
  • Съвременен превключвател с възможност за регулиране на силата на звук и контраст
  • MOSA -  Адаптация по карта , която дава възможност за автоматична корекция  на сместа при изменение  от некачествена газ.

 Системата за последователно впръскване на газ NEVO е създаден на базата на дългогодишен опит на KME.