Цена: 30.00 лв.

ЕМУЛАТОР AEB - 4 ЦИЛ. ЯПОНИЯ

Универсалния емулатор е предназначен за всички 4 цилиндрови автомобили снабдени с многоточкова инжекционна система. При прекъсване на кабелите на инжекторите не е нужно да се следи за поляритета им.
 
Препоръчително е Емулатора да се монтира вертикално на места на които няма възможност от попадане на вода, а също така и далече от силни топлинни източници от двигателя. Свързващите проводници на емулатора да не се поставят в близост на кабелите за високо напрежение.
 
При евентуално отказване на системата за газ, трябва да се провери дали се възстановяват прекъснатите връзки към инжкеторите.