Цена: 40.00 лв.

КЛЮЧ РЕЛЕ ВРЕМЕ АВТОМАТИЧЕН + РЕЛЕ

втоматичен ключ с индикация за евро сонда

Захранващо напрежение 10-14 VDC
Номинален изходен ток 7A MAX
Предпазител 7.5A MAX
Автоматичен ключ с индикация за евро сонда Описание На предния панел на изделието е монтиран трипозиционен ключ.
Превключвател газ/бензин межиднно положение и обогатител. 
- Позиция “Бензин” /ляво положение на ключа/ - Работа на бензин; 
- Позиция “Автоматично” Първоначално стартиране на бензин и последващо превключване на газ при достигане на зададените обороти на двигателя. 
- Позиция “Газ” /дясно положение на ключа/ - Стартиране на газ;
Настройка на оборотите за автоматично превкючване На задния панел на изделието, от лявата страна на куплунга с кабели се намира тримера с който се регулират оборотите за автоматично превключване от бензин към газ.
Светлинна индикация за позиция газ или бензин. 
- Зелен светодиод – работа на газ; 
- Червен свтодиод – работа на бензин;
Настройката става по следния начин: 
- Поставя се ключа в положение “Автоматичен” /средно положение на ключа 
- Завърта се тримера на задния панел по посока на часовниковата стрелка до крайно дясно положение. 
- Стартира се двигателя. С педала на газта се установяват целаните обороти за превключване на газ. 
- При поддържане на желаните обороти на превключване, тримера се завърта бавно по посока обратна на часовниковата стрелка докато автомобила започне работа на газ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Превключвателя фабрично е настроен за автоматично превключване на около 2000-2300 об/мин.