Цена: 20.00 лв.

КЛЮЧ КАРБУРАТОР - ВАКУУМЕН

Вакуумен ключ

Захранващо напрежение 10-14 VDC
Номинален изходен ток 7A MAX
Предпазител 7.5A MAX
Превключвател газ-бензин ключ. Използва се за карбураторни автомобили на метан и пропан-бутан с вакумен изпарител с два бутона
Превключвател газ/бензин межиднно положение и обогатител. 
- Позиция “1” (ляво положение на ключа) - Работа на бензин; 
- Позиция “0” междинно положение при което от бензин за преминаване към газ се изчаква изразходването на бензина в карбуратора и след това се превключва на газ. 
- Позиция “2” (дясно положение на ключа) - Стартиране на газ;
Вторият бутон обогатител е за принудително подаване на газ при студен старт на автомобила в положение на газ
Светлинна индикация за позиция газ или бензин.
Ключ автоматичен (обороти) Стефанели произведен в Италия с индикация за нивото на газ в бутилката.
Ключ газ бензин с реле време.
Превключвател за автомобили с карбуратор, моноинжекция, пълна инжекция с електронен изпарител. Ключ за газова уредба на метан и пропан бутан с вградено реле за време което изключва захранването на газови клапан ако, двигателят не е стартиран до 3 секунди и ключът на автомбила е псотавен в положение на контакт (предотвратяването безконтролното изтичане на газ). Със светлинна индикация за видът на използваното гориво и светлинна идикация за количеството на газта в бутилката.