Цена: 32.00 лв.

КЛЮЧ АВТОМАТИЧЕН

КЛЮЧ АВТОМАТИЧЕН

Захранващо напрежение 10-14 VDC
Номинален изходен ток 7A MAX
Предпазител 7.5A MAX
На предния панел на изделието е монтиран трипозиционен ключ.
Могат да бъдат избрани следните три режима: 
1.Позиция “Бензин” (ляво положение на ключа) - Работа на бензин. 
2.Позиция “Неутрално” (средно положение на ключа). 
3.Позиция “Газ” (дясно положение на ключа) - Стартиране на газ.
Светлинна индикация 
Зелен светодиод – работа на Газ; 
Червен светодиод – работа на Бензин;