Цена: 470.00 лв.

KME NEVO PRO 6 CYL.

КМЕ  NEVO системата е с лесен за работа софтуер/интерфейс  и с доста големи възможности за решаване на различни затруднения при програмирането,без да се налага смяна на контролера с по висок клас. Снабдена е с нови  механизми за управление на дозата газ. NEVO e оборудван  с нов двуядрен  микроконтролер използван в автомобилната индустрия. Компютрите са малки и компактни .Имат адаптивна система с корекция в целия диапазон на оборотите.Напредналата диагностична система дава възможност за лесно и бързо отстраняване на проблеми.Системата има възможността за добавяне на бензин по време на работа на газ.

Системата е снабдена с специализиран тест на газови инжектори

Напълно автоматизирана система за конфигурация и автокалибрация

Съвременен превключвател с възможност за регулиране на силата на звук и контраст

MOSA -  Адаптация по карта , която дава възможност за автоматична корекция  на сместа при изменение  от некачествена газ.

 

Системата за последователно впръскване на газ NEVO е създаден на базата на дългогодишен опит на KME.

Контролерът  NEVO PLUS има  допълнителни  канали за емулация, тои има функцията да чете аналогови сигнали, като например .

Ламбда сонда. Lambda 0 – 1 V, Lambda 0 – 5 V, Lambda 5 – 0 V,Lambda 0.8 – 1.6 V

За генериране на сигнала за натоварване на двигателя ,базирана на данни от сензора  за измерване на въздушния поток в Valvetronic автомобили .

Конфигурируем 12V изход, това дава възможност  да се прекъсне горивната помпа през  реле.  Има възможност да свържете външен температурен сензор за температурата на редуктора или сензор за температура на газта.

Интегриран  OBD модул за диагностика които дава възможност за:

OSA -OBD Адаптация която променя корекции въз основа на информацията, събрана от OBD  комуникация с бензиновия компютър.Корекции на сместа може да се изчисляват въз основа на краткосрочни тримове STFT или дългосрочни и краткосрочни тримове LTFT. STFT

Прочитане на грешки от бензинов контролер

Изтриване на грешки от бензинов контролер

Живи данни

Комуникация с следните протоколи:   

ISO9141,KWP2000slow,KWP2000fast,CAN_11bitID_500kbps,

CAN_29bitID_500kbps,,CAN_29bitID_250kbps