БУТИЛКА ТОРОИДАЛНА ВЪТРЕШНА ГЪРЛОВИНА

 

БУТИЛКА 520/180/27ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 520/200/31ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 550/180/31ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 550/200/35ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 550/225/42ЛТ. Вътр.   

 

БУТИЛКА 580/180/35ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 580/200/40ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 580/225/45ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 600/180/38ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 600/200/42ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 600/225/48ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 600/240/53ЛТ.  Вътр.    
БУТИЛКА 600/250/55ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 630/180/43ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 630/200/48ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 630/225/54ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 630/240/59ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 630/250/62ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 650/180/47ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 650/200/51ЛТ. Вътр.    
БУТИЛКА 650/225/59ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 650/240/63ЛТ. Вътр.    
БУТИЛКА 650/250/67ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 680/180/50ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 680/200/57ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 680/225/65ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 680/240/63ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 680/250/73ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/180/54ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/200/61ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/225/72ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/240/76ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/250/80ЛТ. Вътр.     
БУТИЛКА 720/270/89ЛТ. Вътр.