LPG Tech Компютрите (ECU)

LPG Tech Компютрите (ECU)

Сърцето на всяка пропан бутан и метан инсталация е неговият компютър(ECU).

Контролерите TECH са оборудвани с много високи по капацитет микро процесори. Компонентите които се използват за направата на компютрите са от известни  производители на полупроводникови елементи, което гарантира най-високо качество и дълъг живот.  Контролерите са защитени от претоварване и късо съединение, както и от обратно свързване. TECH компютрите гарантират висока производителност  с  минимални усилия от монтажниците. В основата на всеки компютър е неговият софтуер. Той постоянно се обновява, за да отговаря на изискванията на най - новите двигатели на пазара днес. Благодарение на софтуера, TECH може автоматично и независимо да калибрира и адаптира момента на впръскване на горивото. Софтуерът позволява лесно ръчно настройване. Компютърът прави  горивото по цялата карта на сместа по точно.  Това може пряко да повлияе на разхода на гориво и да го понижи до 10-15%. TECH системата следи постоянно инжекторите и ако е необходимо коригира впръскването в реално време, което прави вашата инсталация   LPG и CNG   най-добрата предлагана на пазара за автогазови системи и уредби до сега.