Какво трябва да знаем за пропан-бутана

Какво трябва да знаем за пропан-бутана

Пропан-бутанът е третото най-масово използвано моторно гориво в света.

 Какво трябва да знаем за пропан-бутана?

 

Пропан-бутан - популярното название на пропан-бутана е LPG (на английски - Liquefied Petroleum Gas), което в превод означава втечнен петролен газ.

 

Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете пропан C3H8 и бутан C4H10.

Втечнява се при налягане 8 атмосфери /при температура 20-25С°/.

Намира широко промишлено и битово приложение като гориво. Получава се при преработка на нефта.

 За първи път е произведен през 1910 г. от д-р Валтер Снелинг, а първите търговски продукти съдържащи пропан-бутан се появили през 1912 година . Пропан-бутанът осигурява около 3% от консумираната в днешно време енергия, той изгаря без сажди и има ниски серни емисии, затова не води до замърсяване на околната среда и водите.

В някои страни още от 1940 година, пропан-бутанът е бил използван като алтернатива на бензина при двигателите с вътрешно горене. Предимството му е, че той е нетоксичен, не предизвиква корозия, не изисква други добавки и има високо октаново число (102-108 - в зависимост от местните спецификации). Той изгаря по-чисто от бензина или дизела и не отделя сажди, както последния.

Много правителства налагат по-ниски данъци върху пропан-бутан, отколкото върху бензина или дизела. Това допълнитело стимулира използването на LPG.  Пропан-бутанът е третото най-масово използвано моторно гориво в света. За 2011 оценките са, че над 20 милиона превозни средства в цял свят използват пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи.

 Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.